Vì tết Canh Tý an khang – hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng; mọi người hãy bảo đảm an toàn thực phẩm