17/11 Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống quân tình nguyện Việt Nam tại Lào