Thông báo của Cục quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc

Tải về: http://www.mediafire.com/file/81zezbkv55vcvhx/TB_6406_QLD.pdf