lỗi
  • Error loading module Table 'dbgiaoducsuckhoe.yzke1_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM yzke1_modules AS m LEFT JOIN yzke1_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN yzke1_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-04-23 21:44:53') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-04-23 21:44:53') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 448 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Đánh giá:  / 0
DởHay 

Chịu trách nhiệm:


      BS. Trương Hoài Phong - Giám đốc Sở Y tế.

 

Ban biên tập:

 

      BS.  Trần Văn Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế.
      CN. Nguyễn Thị Mộng Ánh - Giám đốc TT. TT - GDSK.
      CN. Nguyễn Thị Phương Tâm - Phó Giám đốc TT. TT - GDSK.

 

Thiết kế:


     CN. Lê Thị Xuân Viễn.
      LTV. Phạm Đình Khá.


Cập nhật thông tin:


      YS. Trần Minh Hải.   
      ĐD. Nguyễn Tú Trinh.